Zámkařovo desatero

1. Zámečník  není kouzelník Brumbál, ani Čáryfuk a nadpřirozené odemykání dveří a zámků lusknutím prstů, či užitím zázračného neexistujícího klíče po nás tudíž nechtějte a s těmito požadavky se obracejte do světa nadpřirozena.

 

2.Zámečník nefunguje jako ,, náhradní klíč´´ na zavolání k Vašim zamčeným dveřím. Tudíž  pokud si zapomenete klíče od Vašeho bytu, či domu v zaměstnání, nebo kdekoliv jinde v rozumném dosahu, je vždy lepší a také nesrovnatelně levnější se k náhradnímu klíči dostat.My otevřít dveře umíme taktéž, ale kromě zabouchnutých a několika málo ojedinělých případů dveří zamčených , musíme vždy postupovat destruktivním způsobem, který je taktéž ne zcela levný.

 

3.Nouzové otevírání dveří je záležitost na kterou jsme odpovídajícím způsobem proškoleni a vždy Vás informujeme o předpokládaném čase otevření, nicméně existuje několik faktorů, které mohou samotné otevírání časově prodloužit.Mějte prosím na paměti, že musíme odborně překonat několik více, či méně sofistikovaných překážek, které výrobci dveřního hardwaru instalují právě proti napadení  a to co možná nejšetrněji s ohledem na další okolí zámku a dveří.

Dýchání na záda, nervózní přešlapování , verbální výlevy typu: ,,UŽ TO BUDE ?´´ , nebo ,, VÁM TO MOC NEJDE , CO?"  jsou sice možná pochopitelné, nicméně samotný proces nouzového otevírání  nikterak neuspíší, ba naopak.

 

4.Pokud se rozhodnete v situaci, kdy si například zabouchnete Vaše dveře využít pomoci například  souseda, vězte, že statisticky nejobtížnější otevírání dveří ,je pro nás to, kdy se před námi dveře pokoušel v dobré víře otevřít místní vyhlášený kutil bez odborných znalostí, na základě šuškandy, že dveře se dají otevřít normálně kartou do bankomatu, nebo listem pilky na železo.Tyto ,, techniky" bohužel nevedou k otevření dveří, ale v mnoha případech navíc k jejich poškození a následné otevření je poté o mnoho obtížnější a pro Vás také dražší.

 

5. Nedivte se prosím, že Vám nechceme přijet otevřít byt, nebo rodinný dům, pokud nejste schopni zajistit doložení vlastnictví bytu či domu, nebo nájemní smlouvy, či alespoň přítomnost dvou svědků s platnými doklady.Taktéž k Vám praděpodobně nepošleme technika, pokud nejste schopni jasně a srozumitelně formulovat jaký máte problém, kde se nacházíte apod. , následkem zkonzumovaného alkoholu, případně omamných látek.Také nevyjíždíme k zakázkám objednávaným osobami mladšími 18 ti let.

 

6. Pokud si objednáte v našem zámečnictví službu, při příjezdu na místo zakázky Vás náš technik kontaktuje na předem udané telefonní číslo.Je více než potřebné telefon zvednout, i pokud obvykle cizí čísla neberete, protože v opačném případě, pokud není domluveno jinak, technik po 10 minutách čekání z místa odjíždí a to není žádoucí situace ani pro nás, ani pro Vás.

 

 7. Před objednáním naší služby si prosím důkladně prostudujte náš kompletní ceník, případně se informujte u operátora na předběžnou cenu.Pokud je to možné a dostaneme od Vás všechny potřebné informace k znalosti daného problému, bude Vám předem oznámena rámcová cena zakázky, nebo její rozmezí.

 

8. Mějte prosím na paměti, že se snažíme k urgentním případům dorazit vždy v co nejkratší době, nicméně jsme limitováni dopravní situací, vzdáleností místa zakázky a v neposlední řadě taktéž 12 body na kartě řidiče, o které nechceme přijít.Pokud se Vám jeví Váš problém jako takový, že nesnese odkladu, tzn. za zabouchnutými , nebo zamčenými dveřmi je zraněný, nebo nemohoucí člověk v bezprostředním ohrožení života, či máte plynový sporák a na něm polévku , která hrozí přetečením, raději volejte hasiče, kteří Vám mohou dveře poškodit, ale jsou na místě několikrát rychleji , než my.Hasiči ale nenahrazují práci zámečníků a ve všech jiných případech , než urgentních se stávají službou zpoplatněnou, nebo k Vám vůbec nevyjedou.

 

9. Platby za naší práci přijímáme na místě zakázky a to pouze v hotovosti. Nepřijímáme platby kartou, převodem z účtu, protislužbou, stravenkami ,zástavou,  tabákovými výrobky, vejci, hudebními nástroji, jízdními koly  či jakkoliv jinak.Pokud nemáte dostatečnou finanční hotovost, jsme Vás schopni dopravit k nejbližšímu bankomatu, případně k jinému finančnímu zdroji, pokud tak nemůžete učinit sami.To samé platí i v případě, že objednáváte službu pro někoho jiného / souseda, známého / , platbu budeme chtít po objednavateli, tedy po Vás.

 

10.Než si naši službu objednáte, pěkně Vás prosíme, zkontrolujte, zda opravdu strkáte do vložky správný klíč, zda stojíte před svými dveřmi, zda přece jen někde nenaleznete ztracené klíče, apod.Objednání naší služby je možné stornovat do 10 minut po objednání.Poté Vám již bude naším technikem účtován storno poplatek .

 

 

 

Velmi Vám děkujeme za dodržení těchto našich upozornění , šetří náš čas a Vaše peníze.